Petra Spuijbroek is GZ psycholoog, systeemtherapeut, IMH specialist en EMDR practioner.

Petra werkt als autismespecialist na meer dan 20 jaar systemisch werken met mensen met een autsimespectrumstooornis van 0 tot 80 jaar.   Ze geeft al geruime tijd opleiding en cursussen voor RINO, NSPOH en de Jonge Kind Academie.