Training Infant Mental Health (IMH) – het jonge kind in context

De aard van vroege interacties tussen het (zeer) jonge kind en de ouder/verzorger bepaalt in hoge mate de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Infant Mental Health (IMH) staat voor het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. De IMH-visie is multi- en transdisciplinair van aard. Er zijn verschillende ingangen om jonge kinderen en hun ouders te begeleiden en te behandelen. Zorgprofessionals leren in deze basistraining de IMH-kennis toe te passen in de zorg rondom het ongeboren en jonge kind en zijn/haar omgeving.

Onderwerpen

 • Kennis en wetenschap: Kennis van de vroege ontwikkeling, de (relationele) context inclusief sociaal-culturele normen en waarden.
 • Professionaliteit: Hoe kun je deze kennis en wetenschap gebruiken in het verder ontwikkelen van je professionele competenties? Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de aandachtsgebieden van het classificatiesysteem voor kinderen van 0-6 jaar als hulpmiddel voor screening en het in kaart brengen van het jonge kind in context.
 • Organisatie: Hoe passen deze kennis en wetenschap en je professionele competenties binnen de organisatie waar je werkt (mogelijkheden en grenzen)?
 • Maatschappelijk handelen: Rekening houdend met de transitiedoelen in de jeugdhulp: wat is je bereik vanuit jouw organisatie, met jouw kennis, wetenschap en professionaliteit?
 • Communicatie: Hoe vormt dit de communicatie met gezinnen, en de communicatie binnen je organisatie en met ketenpartners?
 • Samenwerking op het gebied van IMH: Wie zijn je ketenpartners, hoe kun je bijdragen aan samenwerking en verbinding?

Docenten
De IMH-training is ontwikkeld onder leiding van Marja Rexwinkel en Petra Holtkamp. Samen met een team van docenten, werkzaam binnen ’t Kabouterhuis, zorgen zij voor een training die aansluit op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Al onze docenten hebben jarenlange (behandel)ervaring met de allerjongste kinderen en hun gezinnen.

Voor wie

Professionals, werkzaam buiten de GGZ, die werken met jonge kinderen, hun ouders en/of zwangeren. Zoals: ouder- en kindadviseurs, medewerkers van wijkteams, het CJG, jeugdhulpverleners, kinderverpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgers, jeugdartsen, kinderartsen, logopedisten, orthopedagogen, fysio- en ergotherapeuten, voedingsdeskundigen en pedagogisch coaches in de kinderopvang.

Leerdoel

In deze IMH-basistraining leer je aan de hand van theorie en concrete casuïstiek de IMH-visie in te zetten bij het signaleren, screenen en het begeleiden van problemen bij jonge kinderen en hun ouders. Dit gebeurt binnen je eigen professionele mogelijkheden en die van de organisatie waarin je werkt. Je bent na afloop in staat de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in het zorgveld en in de samenwerking met ketenpartners.

Trainingsdata

IMH-basistraining juni 2023
Dag 1: Donderdag 8 juni 2023 | 09.30-16.30u
Dag 2: Donderdag 22 juni 2023 | 09.30-16.30u
DIRECT AANMELDEN

IMH-basistraining september 2023
Dag 1: Dinsdag 26 september ’23 | 09.30-16.30u
Dag 2: Dinsdag 10 oktober 2023 | 09.30-16.30u
DIRECT AANMELDEN

Liever in-company? 
Regelmatig organiseren we IMH opleidingen en trainingen in-company. Op maat en op een moment en locatie naar wens van de opdrachtgever. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een aanbod op maat.

Praktische informatie

 • De training is twee dagen. Anderhalve dag waarin de theorie wordt behandeld en een halve dag waarin de deelnemers onder begeleiding van de docenten met concrete casuïstiek uit hun eigen praktijk aan de slag gaan.
 • Naast de lesuren moeten deelnemers tijd reserveren voor literatuurstudie ter voorbereiding.
 • De training is op locatie van ‘t Kabouterhuis in Amsterdam (Amsteldijk 198) en inclusief lunch.
 • De kosten zijn € 594 per deelnemer. 
 • Deze training is geaccrediteerd bij Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG). Deze punten zijn ook geldig voor professionals die zijn ingeschreven bij SKJ. Neem contact met ons op voor wensen bij andere accreditatie verenigingen.

Een training in-company en op maat

Het is ook mogelijk om deze training in-company te organiseren. De wens van de opdrachtgever staat centraal. De training kan bijvoorbeeld ook korter of juist langer of in een andere vorm. Ook voor andere onderwerpen op het gebied van het jonge kind kun je bij ons terecht. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een aanbod op maat.

Meer informatie en aanvragen offerte

Vrijblijvend meer informatie of een offerte ontvangen? Het team van de Jonge Kind Academie helpt je graag. Neem telefonisch, per mail of via het contactformulier contact met ons op.