Training Psychosociale kenmerken en persoonlijke problematiek bij ouders

Sommige persoonlijke problematiek bij ouders brengt met zich mee dat de hulpverlenersrelatie en het ouderschap onder druk komt te staan. Tijdens deze training vergroten deelnemers hun kennis over psychopathologie en persoonlijke problematiek bij ouders, waarbij gesproken kan worden over:

 • Borderlinepersoonlijkheidsproblematiek en andere persoonlijkheidsstoornissen
 • (Postpartum) depressie
 • Autisme spectrum stoornis
 • Aandachtstekortstoornis met/zonder hyperactiviteit
 • Psychose
 • Angstproblematiek
 • Trauma
 • Münchhausen-by-proxysyndroom

Waarbij de volgende vragen aan bod komen:

 • Wat houdt de problematiek/stoornis in?
 • Wat merk je aan de ouder? Hoe beïnvloeden klachten het ouderschap?
 • Wat kun je zien in de relatie tussen ouder en kind?
 • Wat roept het contact bij je op als hulpverlener en hoe ga je daarmee om?
 • Wat kan helpend zijn in de relatie?
 • Wat is je helpende manier om aan je professionele rol vast te houden en het contact met de ouders aan te gaan?

Voor wie

Alle professionals die werken met jonge kinderen en hun ouders, waarbij sprake is/kan zijn van psychosociale problemen.

Leerdoel

Deelnemers doen kennis op van psychopathologie en kunnen de gevolgen van de ziektebeelden duiden en daardoor een professionele werkrelatie met de ouders bewerkstelligen. Daarnaast vergroot deze kennis begrip met betrekking tot complexe gezinssituaties.

Praktische informatie

De training duurt twee dagdelen. Dit is een interactieve in-company training voor een groep van maximaal 20 deelnemers.

Accreditatie

Accreditatie wordt op verzoek van de opdrachtgever aangevraagd. Bijvoorbeeld bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), NIP en NVO, Kwaliteitsregister Verloskundigen KNOV, Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden / Kenniscentrum Kraamzorg, Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (jeugdgezondheidszorg).

Een training op maat

De wens van de opdrachtgever staat centraal. De training kan bijvoorbeeld ook korter of juist langer of in een andere vorm. Ook voor andere onderwerpen op het gebied van het jonge kind kun je bij ons terecht. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een aanbod op maat.

Meer informatie en aanvragen offerte

Vrijblijvend meer informatie of een offerte ontvangen? Het team van de Jonge Kind Academie helpt je graag. Neem telefonisch, per mail of via het contactformulier contact met ons op.