Training basisonderwijs: Autisme

  • Wat is autisme en hoe uit zich dat?
  • Omgaan met autisme in de klas
  • Hoe maak je gebruik van de sterke kanten van het kind?
  • Leerlingen met autisme begeleiden

Voor wie

Leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten in groep 1, 2 en 3 in het basisonderwijs.

Lesmethode

We behandelen de lesstof aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast brengen deelnemers praktijkvoorbeelden in die we bespreken. We stemmen de inhoud van de modules altijd af op de vraag van de deelnemers. Na afloop kunnen deelnemers direct met de opgedane kennis en handvatten aan de slag.

Praktische Informatie

  • Iedere module duurt twee uur.
  • Een groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers.
  • Datum, tijd en locatie bepalen we in overleg met de opdrachtgever.

Lesmethode

De kosten voor één enkele standaard module zijn €600*. Bij een programma met meerdere modules hanteren we een korting op de volgende modules. Meerdere modules afnemen levert een prijsvoordeel op.

*Afhankelijk van de reistijd naar de locatie, worden eventueel extra kosten voor de reistijd in rekening gebracht.