Waar bevinden de mensen zich in het draaideurmodel?

Pas het draaideurmodel zelf toe bij de volgende casussen.