Waar bevinden de mensen zich in het draaideurmodel?