Casus Andres

De casus gaat over Andres, een jongetje van 3,8 jaar oud. Hij woont samen met zijn vader en moeder. Vader en moeder zijn 4 jaar geleden, tijdens de zwangerschap van Andres, gevlucht uit Nepal. Na een aantal verhuizingen naar  t verschillende woningen woont de familie nu een jaar op een vaste plek. Er is sprake van onderhuur en de huurbaas heeft in het begin aangegeven dat hij op elk moment de huur kan beëindigen. Vader werkt 40 uur per week als schoonmaker bij een ziekenhuis. Hij werkte in Nepal in het ziekenhuis als chirurgisch assistent, maar zijn diploma’s worden in Nederland niet erkent. Moeder werkt 2 dagen bij een kledingwinkel om de hoek. Ouders geven aan dat ze voor het grootste deel gelukkig zijn met hun leven, maar dat de woorden van de huisbaas altijd in hun achterhoofd spoken. Hij kan ze ieder moment op straat zetten. Vader heeft contact gehad met verschillende mensen bij de gemeente, maar er is voorlopig nog geen zicht op een woning. Ouders spreken thuis Nepali en met de pedagogisch medewerkers spreken zij Engels.

Andres is een jongetje dat rustig is en een passieve indruk geeft, hij komt 2 dagen naar het kinderdagverblijf. Op vrije momenten lijkt hij niet goed te weten wat hij moet doen, hij blijft vaak in de buurt van de pedagogisch medewerkers. Als zij hem aansporen tot spel dan speelt hij, zolang zij in de buurt zijn. Lopen zij meer dan 2 meter bij hem uit de buurt, stopt hij zijn spel en loopt hij achter hen aan. Hij kan enorm genieten van spel, met de pedagogisch medewerkers. Hij heeft dan een grote lach op zijn gezicht. Andres heeft er geen moeite mee als andere kinderen meespelen. Als een ander kind iets afpakt, bijt hij niet van zich af, maar gaat dan huilen. Andres spreekt Nederlands en maakt zinnen van maximaal drie woorden. Hij spreekt deze zo zacht uit dat de pedagogisch medewerkers heel dicht met hun oor bij zijn mond moeten komen, om dit te verstaan. In Nepali spreekt Andres goed, geven ouders aan. Zij geven ook aan dat ze blij zijn dat hij weinig geluid maakt thuis, ze hebben hier weleens klachten over gehad van de huisbaas. Op het gebied van de intelligentie zijn geen opvallendheden, hij doet de werkjes aan tafel beter dan de andere kinderen op de groep en kan zich hier meer dan een half uur op concentreren.

Vul de onderstaande vragen over deze casus in. De vragen zijn ter oefening om de theorie in de praktijk toe te passen. Probeer je antwoorden niet langer te maken dan 10 zinnen. De schema’s hieronder zijn ter herinnering.

Competentiemodel. © Slot en Spanjaard
Cirkel van veiligheid. © Cooper, Hoffman, Marvin & Powell, 1999