Welkom bij ‘Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam’.

In de eerste 1000 dagen van een kind wordt de basis gelegd voor de rest van het leven. Daarom is een gezonde en kansrijke start belangrijk. Een deel van de kinderen in onze stad heeft geen goede start. In deze leerreis ontdek je hoe jij samen met de ouders de start van deze kinderen kunt verbeteren.
Wat we met deze leerreis willen bereiken is dat iedereen die in Amsterdam werkt met (aanstaande) ouders en gezinnen met jonge kinderen, werkt vanuit een zelfde visie en dezelfde urgentie voelt om gezinnen in kwetsbare omstandigheden zo goed mogelijk op weg te helpen om een goede start te bieden aan hun kinderen.


De leerreis bestaat uit verschillende e-learnings en een fysieke training.
Voor professionals in de geboortezorg bestaat de leerreis uit 5 e-learning modules en de fysieke training. Voor anderen zoals professionals in de GGZ of Buurtteams is het volgen van de basismodule, de module voor niet geboortezorg professionals en de fysieke training voldoende. Je mag uiteraard de overige modules ook doen.

Tijdens deze leerreis ontdek je hoe jij het verschil kunt maken in de eerste 1000 dagen. Je krijgt kennis
aangereikt en je gaat oefenen en zelf ervaren wat het effect is van je handelen bij (aankomende) ouders
en netwerkpartners. Deze leerreis sluit aan bij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en de
dagelijkse praktijk waar je mee te maken hebt. De verschillende opdrachten bieden je handvatten voor
concrete acties in de praktijk. Je gaat op een veilige manier experimenteren met nieuw / ander gedrag
waarbij aandacht is voor jouw eigen kwaliteiten en drijfveren.

Doorlooptijd
Het doorlopen van iedere module duurt 30 tot 45 minuten. Je kunt tussendoor pauzeren. je gaat dan vanzelf verder waar je gebleven was.