Omgaan Lastig Gedrag Kinderen

Doel van de training:
Agressie komt steeds vaker voor, maar wordt nog te veel als een taboe beschouwd. Iedereen leert van huis uit bepaalde vaardigheden in het omgaan met zowel eigen agressie als agressie van anderen. In de beroepsuitoefening is het van belang om adequaat te reageren op agressie, met uitzicht op een oplossing, waarbij betrokkenen in hun waarde worden gelaten.

Deelnemers leren verbale en non-verbale vaardigheden om zichzelf en de ander te beschermen en de agressie om te buigen naar gewenst gedrag. De deelnemer wordt toegerust met een ruim arsenaal aan interactieve vaardigheden om met heldere interventies en een goede timing de situatie gunstig te beïnvloeden. Ook leren deelnemers de methodiek toepassen van humaan professioneel fysiek ingrijpen bij kinderen.

Voor wie:
Iedereen die werkzaam is in het primair proces.

Deze training is verplicht voor iedereen die de training nog niet eerder heeft  gevolgd. Overleg altijd eerst met je leidinggevende voordat je je voor een training inschrijft. 

Duur en locatie:
De training wordt gegeven bij ‘t Kabouterhuis, locatie Zuid.
De opfristraining duurt een hele dag. 

Data en tijden:
Donderdag 3 november 2022, 9 – 17 uur.

Trainer:
BurgerMienes

Accreditatie:
Accreditatie-aanvraag loopt bij SKJ.

Aanmelden:
Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen. Let op: alle velden zijn verplicht. Zorg dat je je eventuele registratienummer bij de hand hebt.