Ethiek en Recht

Doel van de training:
Met deze training raken de professionals in de jeugdzorg en jeugd-GGZ bekend met wetgeving, de SKJ/NIP/NVO beroepscode, klachtrecht en tuchtrecht. Er wordt geoefend met de vertaling en uitvoering in de eigen praktijk. Daarbij wordt besproken welke dillema’s je tegen kunt komen en hoe gekomen kan worden tot verantwoorde keuzes.

Aan de orde komt: Wat zijn waarden en normen? Wat is ethiek en wat zijn ethische dilemma’s? Er wordt actief geoefend in het omgaan met ethische dillema’s en daarbij gebruik te maken van het stappenplan.

Ook het onderwerp Gezondheidsrecht wordt in deze training uitgebreid behandeld.

Voor wie:
Alle hulpverleners die staan ingeschreven bij SKJ.

Deze training is verplicht voor iedereen van bovenstaande doelgroep die hem nog niet heeft gevolgd. Bespreek je deelname van te voren altijd met je leidinggevende.

Duur en locatie:
De training wordt gegeven bij ‘t Kabouterhuis, locatie Zuid.
De training bestaat uit 3 (dag)delen.

Data en tijden:
dagdeel 1: donderdag 27 oktober 2022, 13 – 17 uur 
dagdeel 2: dinsdag 15 november 2022, 13 – 17 uur 
dagdeel 3: woensdag 7 december 2022, 13 – 17 uur 

Trainers:
Sonja Distelbrink en Lilian Tham

Accreditatie:
Accreditatie-aanvraag loopt bij NIP, NVO, SKJ.
Definitieve informatie volgt.

Aanmelden:
Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen. Let op: alle velden zijn verplicht. Zorg dat je je eventuele registratienummer bij de hand hebt.