Bevoegd en bekwaam: medische handelingen op de groep

Doel van de training:
In deze training worden de orthopedagogisch medewerkers geschoold ten aanzien van het protocol voor medische handelingen, zoals omschreven in het stuk Medische handelingen, wet BIG en protocollen op Doc-Vim. Deelnemers moeten dit document en de bijlage over medicatie en EHBO-hulpmiddelen voorafgaand aan de training gelezen hebben. Er wordt geoefend aan de hand van casuïstiek.

Na afloop zijn orthopedagogisch medewerkers (OPMers) zich bewust wanneer ze bevoegd en bekwaam zijn volgens de wet BIG en hoe ze in het team en tegenover ouders handelen indien een medische handeling noodzakelijk is op de groep/ambulant. 

OPMers volgen deze training één keer per twee jaar, zodat hun kennis op peil blijft.

Voor wie:
Orthopedagogisch medewerkers

Deze training is verplicht voor iedereen van bovenstaande doelgroep die de training nog niet heeft gevolgd. Bespreek je deelname altijd vooraf met je leidinggevende. 

Duur en locatie:
De training wordt gegeven bij ‘t Kabouterhuis, locatie Zuid.
De duurt een halve dag. 

Data en tijden:
maandag 28  november 2022, 13 – 17 uur

Trainers:
Claudia Groenendijk, Mariette van der Kuyl, Albertine Baauw

Accreditatie:
Voor deze training krijg je 4 punten en in de categorie Deskundigheidsbevordering – Informeel leren.

Let erop dat je het formulier Eigen inbreng uit Mijn SKJ download, printen meeneemt naar de training en laat ondertekenen door de trainer. Daarna moet je dit formulier, samen met het certificaat uploaden in jouw SKJ-account.

Aanmelden:

Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen. Let op: alle velden zijn verplicht. Zorg dat je je eventuele registratienummer bij de hand hebt. 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.